Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató célja és adatai

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) Pék Ferenc egyéni vállalkozó és dr. Herczeg Andrea. (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett, www.gyogyszer-esszel.hu domainen elérhető weboldalon (a továbbiakban „Weboldal”) keresztül történő online és offline előadásokon, tanfolyamokon rendezvényeken, összejöveteleken való részvételre vonatkozó szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozó, valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltató célja, hogy a környezettel és egymással harmóniában élő embereket és közösségeket megszólítsa, az egészséges életmódot, a betegségek megelőzését lehetővé tevő tudását, ismereteit elérhetővé tegye az érdeklődők számára. Ezen törekvésének eszközeiként találkozókat, rendezvényeket, összejöveteleket, előadásokat, tanfolyamokat szervez online és offline formában, ahol mindezen ismeretek átadásra kerülnek. (Továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

Pék Ferenc egyéni vállalkozó

Székhely: 1031. Budapest Városfal utca 5a

Adószám: 55370640-1-41

Bankszámlaszám: 10402166-50526855-76531006

email cím: infokukacgyogyszeresszel.hu

dr. Herczeg Andrea magánszemély

Székhely: Budapest Városfal utca 5a

Adószám: 5599969-1-41

Bankszámlaszám: 11773030-05715857-00000000

email cím: andreakukacgyogyszeresszel.hu

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció és vásárlás során a Felhasználó igénybe veszi a Weboldal szolgáltatásait, ezért elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az igénybevétel a Weboldalon található tartalmak kiválasztásával és a jelentkezés feltételeinek elfogadásával történik, ezzel a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal Felhasználója között

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet szolgáltatás sajátosságai miatt a Weboldal üzemeltetése a Szolgáltató akarata ellenére megszakadhat, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás zavartalan működését.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltétételeit, akkor nem veheti igénybe a Weboldal, illetve a Szolgáltató Szolgáltatásait.

3. A Felhasználó adatai

Felhasználó minden olyan természetes személy, aki a Weboldalon böngész, vásárol, megrendel, regisztrál, véleményt nyilvánít, a weboldalon bármilyen tevékenységet végez. (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Felhasználói fiókjához tartozó Felhasználónévvel és jelszóval és ezzel összefüggő minden tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából, vagy harmadik személynek való átadásából keletkező károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Weboldalon. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, e-mail cím megadásából eredő károkért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért

A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni vagy módosítani. A Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat törölni. Kétség esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.

A Felhasználó adatait a Szolgáltató a személyes adatok védelméről rendelkező törvényeknek megfelelően, a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4. A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó elfogadja, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés, az előadásokra, rendezvényekre, tanfolyamokra való jelentkezés feltétele az online szerződéskötés, azaz az Általános Jelentkezési Feltételek tudomásul vétele és elfogadása. Amikor a Felhasználó megrendelést küld Weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a két fél között. A Weboldalon létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolja, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. A szerződéses jogviszony, online rendezvények, előadások esetében az ÁSZF elfogadásával, offline rendezvények esetében a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, és a hozzáférés megszűnéséig, illetve a rendezvény, előadás befejezéséiig tart.

5. A Szolgáltatás tulajdonságai, ismérvei

A Weboldalon elérhető Szolgáltatások -előadások, tanfolyamok- tartalmáról az adott Téma felületén részletes tartalomjegyzék található. A feltüntetett ár bruttó összeg és magyar forintban értendő. Tartalmazza az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások részvételi díjának megváltoztatására. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az előadások, témakörök tetszőleges sorrendben, előzetes ismeretek nélkül is megtekinthetőek, a Felhasználó érdeklődésétől, szándékától függően. Az előadások nem minősülnek felnőttképzésnek, de a Szolgáltató jogosult olyan tanfolyamot, képzést megvalósítani, amely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá esik. Ebben az esetben a Felhasználó további adatszolgáltatásra kötelezett. Ennek tényét az adott tanfolyam leírásánál a Weboldalon a Szolgáltató feltünteti. A kiválasztott online előadás, témakör megtekintését a Szolgáltató hat hónapig biztosítja a vásárlás napjától számítva. Az előadáshoz, témánként egy, PDF formátumban készült jegyzet tartozik, melyet a Felhasználó saját eszközre letölthet.

6. A kiválasztott Szolgáltatásra való jelentkezés menete

A Felhasználó a Weboldalon saját felhasználói fiók regisztrálása után választhat, hogy melyik előadást, tanfolyamot szeretné megvásárolni. A vásárlás során meg kell adnia a számlázási adatait, és ha szükséges a felnőttképzési adatszolgáltatáshoz előírt adatokat. A regisztrációhoz szükséges egy „Felhasználó név” és” Jelszó” létrehozása is, valamint, hogy jelen aszf-et elfogadja.

A Szolgáltató a jelentkezést követően visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott email címre. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás email címet, vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a megadott e-mail cím bármilyen oknál fogva nem tud üzenetet fogadni.

Amennyiben a Felhasználó öt munkanapon belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, jelentkezéséről, akkor a felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a Szolgáltatás igénybevételére.

Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló emailben megjelölt fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megadott elérhetőségeken, egyeztetés érdekében.

7. Fizetési feltételek

A Felhasználó a kiválasztott Szolgáltatás vételárát banki átutalással fizetheti meg. Átutalás esetén a közlemény rovatban a rendelés számát fel kell tüntetni.

A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

Az összeg megérkezését követően, a Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználó részére, melyet e- mailen megküld.

A fizetést követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül, a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználónak a kiválasztott Szolgáltatás -előadás, tanfolyam- video anyagának megtekintésére, és a hozzá tartozó PDF formában elérhető jegyzet Felhasználó saját eszközére való letöltésére.

Lemondás esetén a vételárat a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha lemondás még az online előadás, tanfolyam anyagához való hozzáférés előtt megtörtént. Offline előadás, tanfolyam, rendezvény esetén abban az esetben téríti vissza a vételárat, amennyiben a lemondás az esemény előtt 7 munkanappal történik és a jelentkező nem kíván egy későbbi időpontban megrendezendő hasonló eseményen részt venni.

8. Szellemi tulajdon

A Weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

Az oldalról tartalmat, videót, szöveget, képet másolni, más oldalakon, fórumokon felhasználni csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehet.

A Weboldal linkjeit a forrás megjelölésével bárki megoszthatja közösségi felületeken, saját ismerősei körében.

A megvásárolt Szolgáltatások -előadások, tanfolyamok- video, PDF, prezentációs anyagok szerzői jogi védelem alá esnek, melynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ezen szellemi alkotásokat bármilyen módszerrel, technikával másolja, terjessze.

A Felhasználó által megvásárolt tartalmakra a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak. A Felhasználó ezen szellemi alkotásokra vonatkozó engedélyét nem ruházhatja másra át, a letöltött és megtekintett tartalmakat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem értékesítheti,.

9. A Weboldal tartalmára vonatkozó jogi nyilatkozat, felelősség

A Weboldalra felkerült információk nem minősülnek orvosi, szakmai tanácsnak. A Felhasználó egészségi állapotának, betegségeinek, körülményeit figyelembe vevő orvosi, szakorvosi egészségügyi vizsgálatot, konzultációt semmilyen körülmények között nem helyettesíthetik.

A Weboldalon található információk felhasználása, a Felhasználó ezen információk birtokában hozott döntése, kizárólag a Felhasználó felelőssége.

Egészségre vonatkozó probléma, betegség esetén a diagnózis és a terápia felállítása és kidolgozása orvosi, egészségügyi szakember feladata.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a káresetekért melyek a Weboldal meglátogatásából, a Weboldalon található információk félreértéséből, felhasználásából, a Weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából erednek, vagy ezekkel összefüggésbe hozhatók.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Interneten küldött, illetve fogadott, nem a Szolgáltatótól származó adatokért, az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami akadályozza a Weboldal elérését vagy a megrendelés lebonyolítását. Továbbá nem vállal felelősséget bármilyen adatvesztésért, bármely a folyamatban résztvevő szoftver nem megfelelő működéséért, a szolgáltató hálózatban bekövetkező bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményéért.

A Weboldalra minden információt jóhiszeműen helyezett fel a Szolgáltató, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldal használata a Felhasználó saját felelőssége, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni kárért. A Szolgáltató nem felelős a Weboldal Felhasználóinak magatartásáért. A Weboldal olyan linkeket tartalmazhat, melyek más szolgáltatók weboldalaira mutatnak, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Panaszkezelés

A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél formájában: dr. Herczeg Andrea 1031. Budapest Városfal utca 5a.

Írásbeli panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy postacímre.

A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltató székhelyén (1031. Budapest Városfal utca 5a) munkanapokon 10-14 óra között. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 15 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott email vagy postacímre.

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület: 1016. Budapest Krisztina Krt. 99.

Tel: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

11. Egyebek

A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések és a Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Szerződő feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. A Felek megállapodásának megfelelően amennyiben tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2021. június 29.

Pék Ferenc

dr. Herczeg Andrea