Az antropozófia kifejezés a görög "antropos" - melynek jelentése: az ember - és "sophia" - jelentése bölcsesség - szavakból tevődik össze.  Ez azt jelenti, hogy a természettel, a kozmosszal és a sorsával kapcsolatban lévő, saját magára ráébredő ember áll a középpontban. Az antropozófus gyógyászatban is.  Az antropozófus gyógyászat nem alternatív, hanem integratív orvoslás, amely a természettudományos, nyugati orvosláson alapszik, ezt azonban szellemtudományos nézőpontokkal egészíti ki.Az antropozófia kifejezés a görög "antropos" - melynek jelentése: az ember - és "sophia" - jelentése bölcsesség - szavakból tevődik össze.

Ez azt jelenti, hogy a természettel, a kozmosszal és a sorsával kapcsolatban lévő, saját magára ráébredő ember áll a középpontban. 

Az antropozófus gyógyászat nem alternatív, hanem integratív orvoslás, amely a természettudományos, nyugati orvosláson alapszik, ezt azonban szellemtudományos nézőpontokkal egészíti ki.

 

 „Az antropozófia egy megismerési út, mely az ember lényében lévő szellemiséget a világmindenség szellemiségéhez kívánja vezetni. Úgy jelenik meg az emberben, mint a szív és az érzés igénye.”

„Antropozófus tehát csak olyan ember lehet, aki az ember és a világ mivoltára vonatkozó bizonyos kérdéseket olyan életszükségletnek érez, mint az éhséget és szomjúságot.”

                                                                                                                                          Rudolf Steiner: Antropozőfiai iránymutató gondolatok

 

Cikkek

Tanfolyamok

Videók